Kupovina nekretnina – na šta sve treba obratiti pažnju

Stanovi, lokali, poslovni objekti i druge građevine, danas se često nalaze u prometu na tržištu nekretnina. Nekada je njihova namena za privatne svrhe, a nekada za odvijanje poslovne delatnosti. Bez obzira na to, kupovina nekretnina treba da se odvija u skladu sa zakonskim propisima, procedurom i pravilima tržišta.