Kupovina nekretnina – na šta sve treba obratiti pažnju

Listovi nepokretnosti 2

Stanovi, lokali, poslovni objekti i druge građevine, danas se često nalaze u prometu na tržištu nekretnina. Nekada je njihova namena za privatne svrhe, a nekada za odvijanje poslovne delatnosti. Bez obzira na to, kupovina nekretnina treba da se odvija u skladu sa zakonskim propisima, procedurom i pravilima tržišta.


Mnogo je stvari na koje treba obratiti pažnju kada se bira nekretnina. Važno je da budu dostupni listovi nepokretnosti koji dokazuju vlasništvo, zatim da se svi podaci poklapaju i da se dogovoreno ispoštuje u predviđenom roku. Ukoliko se radi o osobama koje nemaju prethodnog iskustva u prometu nekretnina, poželjno je da se angažuju i posrednici – profesionalne agencije koje će celokupnu proceduru besprekorno obaviti.

Dokumentacija za kupovinu nekretnine

Kako su papiri ključni za prenos vlasništva sa prodavca na kupca, a istovremeno i značajan dokaz o validnosti i potpunosti celokupne procedure, važno je da nijedan dokument ne izostane. Listovi nepokretnosti su zvanična dokumenta koja se po osnovu zahteva dobijaju u lokalnoj katastarskoj službi. Obrazac se može popuniti i putem E-katastra, koji predstavlja internet bazu podataka o svim nepokretnostima. Veliki je značaj koji imaju listovi nepokretnosti za promet nekretnina, jer pokazuju da li je objekat uknjižen, ko je vlasnik i da li ih možda ima više, dokle je stigao postupak legalizacije, kao i grafički prikazuju celokupnu strukturu i plan objekata.

Pored njih, tu je i zvanični ugovor, koji se potpisuje na kraju procedure – kada se kupac i prodavac maksimalno usaglase, i uvere da su obe strane spremne da ispune svoje obaveze. Uz sve navedeno potrebna su i lična dokumenta prodavca, kao i kupca. Često se zahtevaju i određene potvrde da nekretnina nije predmet bračne podele predugovorom, kao i saglasnosti o prodaji od strane drugih članova porodice koji mogu biti eventualno suvlasnici. Preporuka je angažovati advokata ili agenciju, koji će obezbediti poštovanje zakonske procedure.

Stanje nekretnine za kupoprodaju

Iako je list nepokretnosti, ugovor, potvrde, izjave i saglasnosti neizostavan deo procedure kupoprodaje, važno je ispratiti i samo stanje nekretnine. Ukoliko se jednom objekat pregleda prilikom razmatranja opcija, pre zaključenja ugovora je važno ponovo pogledati stanje. Misli se pre svega da li je ispoštovano dogovoreno – da li su stvari kompletno iseljene, ili u prostoru ukoliko su i oni deo kupoprodaje.

Pored toga, ispravnost vodovodnih, grejnih i električnih instalacija se podrazumeva, pa se čak mogu povesti i majstori koji će napraviti najbolju procenu. Ukoliko je dogovor da se objekat okreči, određeni elementi i delovi zamene, pre ugovaranja i posebno plaćanja važno je da se ustanovi da je ispoštovano sve što je i dogovoreno. U proveru nekrentine ubraja se potvrđivanje vlasništva nad parking mestom, kao i garažom, podrumom i drugim prostorijama ukoliko su deo prometa sa nekretninom.

Kupovina nekretnina je veoma složena procedura, a često i dugotrajna. Kako bi se proces ubrzao, a ugovor potpisao i promet ostvario, poželjno je da se obe strane unapred upoznaju sa zakonskom procedurom i pravilima prakse. Angažovanje profesionalne pomoći, kao što su advokati, odlazak kod notara i javne overe su neizostavan deo uspešne kupovine, odnosno prodaje nekretnina.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *